---

Odlewy gipsowe 3D - Zatrzymaj Czas

---
Start / Regulamin
A+ R A-

 

+++++

I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZATRZYMAJ CZAS

II. RODO


I.

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.zatrzymajczas.net.

Sprzedającym jest Paweł Muniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Odlewy Paweł Muniak, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod numerem NIP: 8883009474 oraz REGON: 368268855.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: 882 662 196 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Korespondencja może być doręczana na adres siedziby Sprzedającego: ul. Bukowa 15/17 m. 11, 87-800 Włocławek.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zatrzymajczas.net.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Sklep internetowy www.zatrzymajczas.net prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia od Klientów są realizowane przez stronę internetową www.zatrzymajczas.net.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.zatrzymajczas.net wybrać zakładkę „KONTO”, następnie opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ” oraz wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane.

5. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych informacji dotyczących danych adresowych, na które ma zostać przesłany zamówiony towar, oraz swojego numeru telefonu i adresu e-mail. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu będą niepełne. Za podanie nieprawidłowych danych odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Zakupy można rozpocząć po zalogowaniu, korzystając z przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Aby sfinalizować zakupy, należy kliknąć przycisk „POKAŻ KOSZYK”. Daje to możliwość zorientowania się, co zostało dodane do koszyka i jaka jest suma zamówienia i ewentualnych korekt dotyczących zamówienia (np. usunięcie towaru, zmiana ilości towaru itd.).

7. Kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE” oznacza przejście do ostatniego etapu zakupów: potwierdzenia adresu, wyboru formy dostawy i metody płatności za towar.

8. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje wiadomość e-mail ze szczegółami zamówienia.

9. Zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem sklepu stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny, będący podstawą reklamacji. Na życzenie Klienta, po podaniu przez niego niezbędnych danych, może zostać wystawiona faktura VAT.

 

§ 3 Realizacja zamówienia

1. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu oferty przez sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. Jest on liczony od:

 • dnia złożenia zamówienia (jeśli wybrana została płatność przy odbiorze) lub
 • dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego (przy płatności z góry)

do przygotowania zamówienia lub wysłania towaru do Klienta.

3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych.

4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany mailowo o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z powodu braku towaru, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszelkie kwoty pieniężne uiszczone tytułem zapłaty za zamówiony towar.

6. Klient ma możliwość wglądu do stanu zamówienia oraz historii zakupów poprzez swoje konto.

7. Zamówienie może mieć status:

 • OCZEKUJE: zamówienie oczekuje na przyjęcie ,
 • POTWIERDZONE: sklep zatwierdził przyjęte zamówienie i oczekujemy na zaksięgowanie płatności,
 • W REALIZACJI: płatność została zaksięgowana, towar jest przygotowywany do wysyłki,
 • WYSŁANE: przesyłka została nadana,
 • ANULOWANE: zamówienie zostało anulowane,
 • ZWROT: otrzymaliśmy zwrot przesyłki,

O każdorazowej zmianie statusu Klient jest informowany drogą mailową.

 

§ 4 Koszty i sposób dostawy

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.

2. Cena podana przy każdym towarze jest dla Klienta wiążąca od chwili złożenia przez niego zamówienia.

3. Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki, które pokrywa Klient, jeśli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 250,00 zł. W przypadku zamówień o wartości powyżej 250,00 zł koszt przesyłki pokrywa Sprzedający.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest po wybraniu z dolnego menu sekcji "WARUNKI DOSTAWY".

5. Szczegółowy koszt dostawy jest obliczany po dodaniu produktów do koszyka. Koszt ten jest widoczny w formularzu zamówienia.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

§ 5 Sposób płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatność z góry przelewem bankowym,
 • płatność przy odbiorze osobistym gotówką,
 • płatność przy odbiorze za pobraniem.

2. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedającego w BZ WBK: 50 1090 1476 0000 0001 2316 2135, Zatrzymaj Czas Katarzyna Kilian, Runowo 76, 64-980 Trzcianka. W tytule przelewu należy podaćtylko numer zamówienia, który Klient otrzyma w mailu potwierdzającym złożenie przez niego zamówienia.

3. Płatność powinna nastąpić w ciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres Sprzedającego stosownego pisemnego oświadczenia przed jego upływem (do pobrania).

2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. To, co strony nawzajem świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Klient jest zobowiązany zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na koszt własny na adres Sprzedającego oraz dołączyć do niego dowód zakupu.

4. Zwrot pieniędzy przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 7 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

 • wad fabrycznych,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
 • niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.


2. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie stosownego formularza reklamacji (do pobrania) i odesłanie go wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Sprzedającego.

3. Reklamacje rozpatrywane będąprzez Sprzedającego w ciągu 7 dni od dnia ich wpłynięcia.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedający odsyła reklamowany towar na własny koszt, nie jest natomiast zwracany koszt przesyłki reklamowanego towaru od Klienta do siedziby Sprzedającego.

4. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub Klientowi zostanie zaproponowane obniżenie ceny. W przypadku, gdy wymiana towaru nie będzie możliwa (np.z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość zapłaconej ceny produktu wraz kosztami przesyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. W sytuacji, gdy przesyłka kurierska została uszkodzona podczas transportu, Klient ma obowiązek spisać w obecności kuriera protokół uszkodzenia, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym. Jeżeli uszkodzenie zostało zauważone po odjeździe kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Dane osobowe pobierane podczas rejestracji i składania zamówienia są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia.

3. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom, chyba że zostanie do tego zobowiązany na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Edycja danych jest możliwa po wybraniu opcji „ZARZĄDZANIE KONTEM”, a następnie sekcji „INFORMACJA O KONCIE”. Usunięcie konta jest możliwe i następuje po zgłoszeniu mailowym skierowanym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy sklepem, a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na ewentualne zapytania kierowane z jego strony.

6. Witryna internetowa obsługująca sklep internetowy www.zatrzymajczas.net korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika (Klienta) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika (Klienta), tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik (Klient) może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późniejszmi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2013 r.

 

 

II.

informacja dla Klientów sklepu internetowego Zatrzymaj Czas - RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Odlewy Paweł Muniak z siedzibą we Włocławku, ul. Bukowa 15/17 m. 11, 87-800 Włocławek informuje, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Odlewy Paweł Muniak z siedzibą we Włocławku, ul. Bukowa 15/17 m. 11, 87-800 Włocławek, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod numerem NIP: 8883009474 oraz REGON: 368268855. Kontakt z Odlewy Paweł Muniak możliwy jest także pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od Odlewy Paweł Muniak, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Odlewy Paweł Muniak usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.

 

4. Odlewy Paweł Muniak nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Odlewy Paweł Muniak oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Odlewy Paweł Muniak. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

Więcej w tej kategorii: Czas dostawy »

Rzetelna Firma